Basisschool de Akkers is goed!

Wethouder Struijk feliciteerde maandagmorgen leerlingen, docenten en ouders van basisschool de Akkers. Vorige week ontving de school het predicaat ‘goed’ van de onderwijsinspectie. Reden voor een feestje dus! Drie jaar geleden had de school namelijk nog de kwalificatie ‘zeer zwak’. 

In 2016 zette het team, onder leiding van de nieuwe directeur Annemieke Waanders, koers naar een hoger niveau. Speerpunten waren daarbij goed lesgeven, een veilig pedagogisch klimaat en goed kijken naar de individuele onderwijsbehoefte en ontwikkeling van de leerlingen. Vanwege de verschillende culturen in de wijk en voor de ouderbetrokkenheid zijn er koffieochtenden en taallessen voor de ouders.

Voor de docenten is gezorgd voor een professioneel werkklimaat waarin 'samen' het sleutelwoord is. Samenwerking is er met het JOZ (jeugdwerk) die in de school actief is en met de naastgelegen peuterspeelzaal. De overblijf nodigt leerlingen uit voor activiteiten in het jongerencentrum aan de Westdijk. De school heeft bovendien goede contacten met de gemeente over armoedepreventie. 
Media
  • Felicitaties van onderwijswethouder Struijk
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work