Professionalisering
We realiseren ons dat onze professionals de belangrijkste bepalende factor zijn voor de kwaliteit van het onderwijs dat we aan onze leerlingen bieden. 

Daarom maken we jaarlijks, bovenop het vaste bedrag van € 500 per fulltimer, veel extra budget vrij voor professionalisering (circa 60% meer dan voorgeschreven in de cao PO).

Naast het uitgebreide na- en bijscholingsaanbod van de Thomas More Hogeschool wordt ook binnen de schoolteams en tussen de scholen onderling veel tijd besteed aan leren van en met elkaar. 

Voor (aspirant) leidinggevenden in het onderwijs die hun vakmanschap willen ontwikkelen en verdiepen biedt de Thomas More Leiderschapsacademie een speciaal programma.

In deze video vertelt een RVKO-collega over zijn professionaliseringstraject.


Op al onze scholen is sprake van een verbetercultuur. Zo werkt een groot aantal scholen met de methodiek LeerKRACHT. 
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work