Goede begeleiding en coaching bij vitaliteitsproblemen
De RVKO heeft al enige jaren een zeer laag ziekteverzuim en daar zijn we trots op. We investeren volop in vroegtijdige signalering van problemen en in preventieve en curatieve trajecten voor onze medewerkers. 

Zo hebben we bijvoorbeeld een psycholoog in dienst waar je, na aanmelding door je directeur of de bedrijfsarts, als medewerker kosteloos bij terechtkunt. 

Daarnaast werken we nauw samen met een aantal externe instanties die onderzoek, begeleiding en behandeling bieden bij vitaliteitsproblemen. Vanwege deze goede samenwerking is de begeleiding op maat en altijd gericht op herstel van je vitaliteit in relatie tot je werk. Het (deel van het) traject dat niet door je ziektekostenverzekering wordt gedekt, vergoeden wij.

Goede begeleiding en coaching bij functioneringsproblemen
Omdat onze professionals de belangrijkste bepalende factor zijn voor de kwaliteit van het onderwijs dat we aan onze leerlingen bieden, regelen we goede begeleiding en coaching bij functioneringsproblemen. Op al onze scholen wordt door de directies en binnen de teams veel aandacht besteed aan professionalisering, en leren van en met elkaar. Wanneer dit niet toereikend is en je onverhoopt vastloopt in je werk, bieden we intensieve en volledig betaalde coachingstrajecten op maat, door een externe coach. We werken hierin nauw samen met een aantal coaches die onze organisatie kennen en hun kwaliteit inmiddels volop bewezen hebben.

Goede begeleiding en coaching van studenten en starters
We investeren in nieuw talent en daarbij kennen we een aantal interessante leer-werktrajecten, zoals bijvoorbeeld hij-instroom en zij-instroom en contracten voor 3e en 4e jaars studenten en verkorte deeltijdstudenten, die naast hun studie alvast extra praktijkervaring opdoen in onze scholen. Voor de hij- en zij-instromers hebben we een bovenschoolse begeleider/coach aangesteld. 

De 3e en 4e jaars- en verkorte deeltijdstudenten worden op hun school en door de Thomas More Hogeschool begeleid. Daarnaast hebben we vier bovenschoolse schoolopleiders die zich richten op het optimaliseren van het opleiden in de school.

Voor de verkorte deeltijdstudenten en de startende leerkrachten organiseren we jaarlijks een aantal aanvullende intervisie-bijeenkomsten en workshops.

Voor alle startende leerkrachten geldt dat ze al hun vragen en dilemma’s kunnen voorleggen aan een docent/coach en onze psycholoog via startpunt@rvko.nl

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work