PERSONEELSVOORZIENINGEN

De RVKO is zuinig op het professionele kapitaal van de organisatie: de medewerkers. Daarom is er een groot aantal voorzieningen en faciliteiten voor het personeel, vaak meer of uitgebreider dan de cao PO voorschrijft. 

Professionalisering
We realiseren ons dat onze professionals de belangrijkste bepalende factor zijn voor de kwaliteit van het onderwijs dat we aan onze leerlingen bieden. 

Daarom maken we jaarlijks, bovenop het vaste bedrag van € 500 per fulltimer, veel extra budget vrij voor professionalisering (circa 60% meer dan voorgeschreven in de cao PO). Naast het uitgebreide na- en bijscholingsaanbod van de Thomas More Hogeschool en de Thomas More Leiderschapsacademie wordt ook binnen de schoolteams en tussen de scholen onderling veel tijd besteed aan leren van en met elkaar. In deze video vertelt een RVKO-collega over zijn professionaliseringstraject.

Op al onze scholen is sprake van een verbetercultuur. Zo werkt een groot aantal scholen met de methodiek LeerKRACHT. 

Ook bieden we een 
fiets-privé-regeling en aantrekkelijke kortingen op verzekeringen, sportscholen en begeleiding 'Gezonder Leven'. Klik hier voor meer informatie.

Personeelsactiviteiten
Natuurlijk is je werk meer dan alleen het onderwijs dat je dagelijks organiseert voor je leerlingen. Het gaat ook over jou als professional, maar ook als mens, samen met je collega’s. Daarom organiseren we jaarlijks binnen de RVKO met grote regelmaat de volgende leuke, gezellige en sportieve evenementen waar je collega’s kunt ontmoeten en/of gezamenlijk een topprestatie kunt neerzetten. 

Hierdoor kun je collega’s van je eigen school, van andere scholen, van het Bestuursbureau én van de Thomas More Hogeschool beter leren kennen!

Een greep uit de activiteiten:
- Het RVKO Klaverjastoernooi
- Het RVKO Bridgetoernooi 
- Het RVKO Volleybaltoernooi
- Het RVKO Voetbaltoernooi (met Bitterballentrofee)
- De RVKO Nieuwjaarsreceptie
- Deelname aan de Rotterdam Marathon, 42 km of duo- of estafetteteam
- De RVKO studiedagen
- Het grote RVKO lustrumfeest 1x per 5 jaar

Daarnaast zijn er incidentele bijeenkomsten, zoals een Helikoptersessie of pizza-sessies. Ook organiseert de RVKO regelmatig speciale bijeenkomsten, zoals begin 2018, toen we de wereldberoemde onderwijsdeskundige dr. Spencer Kagan naar Rotterdam wisten te halen. 

Coaching en begeleiding
De RVKO kent coaching en begeleiding op verschillende terreinen: 

Mobiliteitsgesprekken
Omdat we begrijpen dat je soms met vragen omtrent je loopbaan of pensioenmogelijkheden zit waarvoor je binnen je eigen school de antwoorden niet vindt, is het voor alle medewerkers van de RVKO mogelijk om een mobiliteitsgesprek aan te vragen. In dit gesprek kun je je vragen en wensen voorleggen en onderzoek je samen met een medewerker van de stafgroep PZ vrijblijvend welke mogelijkheden er binnen (of eventueel buiten) de RVKO voor je zouden kunnen zijn.


Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work