Opleiden in de school

De RVKO vormt met zes collega-basisschoolbesturen in Rotterdam en de regio (Floréo, de Groeiling, Laurentiusstichting, SIKO, SKOP en WSKO) en de Thomas More Hogeschool een partnerschap: de Thomas More Opleidingsschool.  

Thomas More Opleidingsschool: samen opleiden
In Thomas More Opleidingsschool (TMO) werken we aan het samen opleiden van studenten tot startbekwame, eigenzinnige en wereldwijze leraren die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven. Leerkrachten die er met hart en ziel willen zijn voor kinderen.   Samen opleiden doen we zó, dat studenten, scholen en pabo én kinderen er beter van worden. Vanuit een gezamenlijke visie en opleidingsconcept geven we vorm aan een samenhangend, inspirerend en divers leerlandschap voor (aankomend) onderwijsprofessionals. Voor alle studenten is een stageplaats/leerwerkplek gegarandeerd en van iedere stageplaats/leerwerkplek is de kwaliteit geborgd.  

We ontwikkelen ‘samen opleiden’ binnen TMO in samenhang met ‘samen onderzoeken’ in het Thomas More Praktijkcentrum en ‘samen professionaliseren’ in de Thomas More Academie.

Bekijk het TMO Convenant 2019-2023  


Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work