Inspiratie, uitwisseling en pizza’s

Op dinsdag 4 april was er op de Imeldaschool in Rotterdam-Noord een pizzasessie LeerKRACHT, met als thema: ‘Uitwisseling tussen scholen draagt bij aan een duurzame verbetercultuur’. Zo’n 60 collega’s van 19 scholen werden meegenomen in de laatste ontwikkelingen binnen de methodiek leerKRACHT. 
 
Evelyne Derks (bovenschools begeleider verbetercultuur): ‘Het was echt een mooie, drukbezochte bijeenkomst. Bij de feedback kregen we terug dat collega’s dit een mooie vorm vinden om informatie en inspiratie te krijgen om LeerKRACHT op de eigen school verder door te ontwikkelen. Er was onder andere vraag naar méér pizzasessies en een speciale editie voor startende collega’s op een leerKRACHT-school. Wordt vervolgd dus!’

Bekijk het complete verhaal in onze e-Koerier
Media
  • Evelyne Derks
  • 60 enthousiaste collega’s
  • Veel inspiratie opgedaan
  • Tijd voor pizza
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work