Nadenken over de toekomst

Op 26 september 2022 organiseerde de RVKO een klankbordconferentie voor stakeholders in HAL 4 in Rotterdam. Doel was om met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit het onderwijsveld van gedachten te wisselen over de uitdagingen waarvoor ons onderwijs staat.

Meer dan ooit staat in deze digitale tijd en snel veranderende maatschappij de vraag naar goed onderwijs centraal. Het onderwijs staan voor een uitdaging, met spanningsvelden zoals ‘wij-ik’, ‘techniek-mens’, ‘globaal-lokaal’ en ‘aan-uit’.

Hoe gaan wij als sector de kinderen van nu de tools en vaardigheden meegeven om zich straks gezond, gelukkig en succesvol staande te kunnen houden in een steeds snellere en complexere maatschappij? Wat weten we al? En wat moeten we weten?

Interactieve reis
Filosoof Hans Schnitzler nam de deelnemers interactief mee op een reis langs deze thema’s en de snijpunten met het hedendaagse onderwijs. Hij legde daarbij de focus op digitalisering en hoe dit vóór of tegen ons zou kunnen werken. Met deze inspiratie op zak gingen de aanwezigen vervolgens met elkaar in gesprek, de vrije (denk)ruimte opzoekend in aanzet tot kritisch denken over thema’s die van directe invloed zijn op de kwaliteit van ons onderwijs en het leven zelf.

De vraag hoe dit alles zich verhoudt tot de kernwaarden van de RVKO was vervolgens een opdracht waar mooie groepsgesprekken en inzichten uit volgden. Tot slot werd er gesproken over de rol van ‘aandacht’ in deze prikkelrijke wereld in relatie tot de waarde ‘verbondenheid’ die hoog in het vaandel stond bij velen.

Een uitbereid verslag van deze bijeenkomst leest u in ons magazine e-Koerier 2022-2023 2.

 ‘De mens is een antiek meubel in een modern ingerichte kamer’ – Günther Anders

Media
  • rvko-1
  • rvko-2
  • rvko-4
  • rvko-3
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work