Inspectie-oordeel De Vliedberg: ‘Goed’

In april 2022 kreeg De Vliedberg (Rotterdam-Zevenkamp) van de Onderwijsinspectie een goede beoordeling. Hier ging een intensief traject van verbetering aan vooraf. Directeur Yvonne Hoppener vertelt hoe het team dit heeft aangepakt.
 
‘We hebben in 2021 besloten om alles planmatig aan te pakken: het pedagogisch klimaat, de onderwijsinhoud en de communicatie met ouders. We zijn begonnen bij de basis: elkaar als team beter leren kennen. We hebben transparant en eerlijk met elkaar gecommuniceerd, vanuit een positieve benadering, zodat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelde.
 
‘Verder hebben we de methodiek leerKRACHT geïmplementeerd om onze verbeterpunten te onderzoeken en systematisch aan te pakken. Door de leerKRACHT-borden, lesbezoeken en het samen voorbereiden van lessen hou je focus met het team. Iedereen doet mee en je hebt steeds een actueel beeld van hoe de vorderingen zijn.’
 
‘Daarnaast heeft het team met elkaar een visie geformuleerd, om te zorgen voor nóg meer focus: welke richting gaan we samen op? Wat is ons ideaal en hoe gaan we dat bereiken? Bij alle activiteiten die we mogelijk gaan doen, stellen we onszelf de vraag: past dit bij onze visie? Zo ja, dan doen we het. Zo nee, dan niet.’

Media
  • Aan het werk in de klas
  • Excursie in Rotterdam
  • IJspret op het schoolplein
  • Lekker chill lezen
  • Unity training
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work