OrganisatieU kunt hier het organogram downloaden.


College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de hele organisatie en is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het bestuur van de scholen. Het College van Bestuur van de RVKO bestaat uit twee leden:

• dhr. drs. A.J.M. (Ton) Groot Zwaaftink, voorzitter
• mevr. C.M.H. (Lia) Zwaan-van Schijndel, lid
• mevr. drs. J. (Jitske) Huissen-Wezenberg, secretaris

Bovenschools directeuren
De bovenschoolse directeuren zijn lijnfunctionarissen, die samen met het College van Bestuur verantwoordelijk zijn voor de integrale beleidsontwikkeling van de RVKO, de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid en de leiding aan de scholen. Het team van bovenschoolse directeuren bestaat uit:

• dhr. drs. J.J.M. (Hans) van den Berg
• mevr. G. (Geke) de Jong
• mevr. J.T. (Tabitha) Verhulst

Stafmanagers
De RVKO kent op centraal niveau een bestuursbureau, dat bestaat uit de volgende stafdiensten: Onderwijs en Identiteit, Personeelszaken, Financiën (Control en Personeels- en salarisadministratie), Secretariaat, ICT en Facilitaire Zaken. Het team van stafmanagers bestaat uit:

• mevr. M. (Mirl) Witte-Both; onderwijs & identiteit
• mevr. drs. J.J. (Jakolien) Kraeima; personeel
• dhr. drs. J. (Jeroen) den Hartog RA; financiën
• dhr. M. (Martin) Bouman; ICT
• dhr. K. (Koen) Bakkers; facilitaire zaken

Contact
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via:
T 010 453 75 00
E info@rvko.nl

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work