OrganisatieU kunt hier het organogram downloaden.

College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de hele organisatie en is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het bestuur van de scholen. Het College van Bestuur van de RVKO bestaat uit twee leden:

• dhr. drs. A.J.M. (Ton) Groot Zwaaftink, voorzitter
• mevr. drs. J.J. (Jakolien) Kraeima, lid
• mevr. drs. J. (Jitske) Huissen-Wezenberg, secretaris

Bovenschools directeuren
De bovenschoolse directeuren zijn lijnfunctionarissen, die in het managementteam samen met de stafmanagers en het College van Bestuur verantwoordelijk zijn voor de integrale beleidsontwikkeling van de RVKO, de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid. Zij geven leiding aan de directeuren van scholen. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor een actuele bovenschoolse inhoudelijk portefeuille.

Stafmanagers
De RVKO kent op centraal niveau een bestuursbureau, dat bestaat uit de volgende stafdiensten: Onderwijs en Identiteit, HR & communicatie, Financiën (Control en Personeels- en salarisadministratie), Secretariaat, ICT en Huisvesting. Het team van stafmanagers bestaat uit:

• mevr. M. (Mirjam) Vreugdenhil; onderwijs & identiteit
• dhr. drs. J. (Jeroen) den Hartog RA; financiën
• dhr. J. (Jeffrey) Winston; ICT
• dhr. K. (Koen) Bakkers; huisvesting

Contact
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via:
T 010 453 75 00
E info@rvko.nl

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work