Sociale Veiligheid

De praatplaat ‘ouders – professionals’ laat de gewenste situatie zien als het gaat om de relatie tussen ouders* en professionals in de school. Centraal staat de ‘gouden driehoek’ tussen de ouders, professionals en het kind. Bij educatief partnerschap tussen school en ouders gaat het erom dat beide partijen wederzijds betrokken zijn en als partners samenwerken aan het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. In het blauwe kader worden de verschillende fasen van educatief partnerschap afgebeeld. Van de professionals wordt verwacht dat zij op een professionele manier omgaan met leerlingen, ouders en elkaar. De verschillende afspraken die hier bij horen, worden afgebeeld in het gele kader.
Download hier de pdf van de praatplaat ouders - professionals (incl. koppeling naar bijbehorende documenten).Als er sprake is van escalatie tussen ouders en professionals in de school, dan laat de praatplaat ‘eerste hulp bij escalatie’ zien welke gereedschappen en acties er voorhanden zijn. Deze gereedschappen en acties zijn onderverdeeld in drie niveaus, namelijk die van de directies, RVKO en externe partijen. De directie bepaalt in overleg met betrokkenen welke vervolgstappen er noodzakelijk zijn.
Download hier de pdf van de praatplaat eerste hulp bij escalatie (incl. koppeling naar bijbehorende documenten).* Overal waar gesproken wordt over ouders, wordt ouders/verzorgers bedoeld.

Documenten:

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work