Uitnodiging online informatieavond zij-instromers

Leraar worden in het basis- of (voortgezet) speciaal onderwijs? Op 26 januari 2021 vindt van 19:00 – 20:00 uur de digitale informatieavond voor zij-instromers plaats. Tijdens de bijeenkomst komen geïnteresseerden meer te weten over de mogelijkheden en ervaringen van lesgeven in Rotterdam. Zij-instromers met verschillende achtergronden vertellen over hun traject en ervaring. Daarnaast geven Rotterdamse schoolbesturen en pabo’s informatie over de verschillende opleidingroutes.

Aanmelden
De informatieavond vindt digitaal plaats. Aanmelden kan via: https://onderwijs010.nl/zij-instroom-informatieavond/ Deelnemers ontvangen na aanmelding een bevestiging per e-mail. De link om de informatieavond bij te wonen wordt een dag voor aanvang per mail verstuurd.

Nieuwsgiering geworden? Lees de verhalen van andere zij-stromers zoals Geert en Noëlle op de website van Onderwijs010. Heb je meer vragen naar aanleiding van de digitale informatiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar: leraren010@rotterdam.nl.

Programma
18:50 – 19:00 uur Inloop
19:00 – 19:05 uur Welkom
19:05 – 19:15 uur Presentatie hogescholen
19:15 – 19:35 uur In gesprek met zij-instromers
19:35 – 19:50 uur In gesprek met schoolbesturen
19:50 – 20:00 uur Verschillende opleidingsroutes en mogelijkheden binnen schoolbesturen
20:00 uur - Einde 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work