Sucessvolle Studiedag pedagogisch medewerker


De RVKO blikt terug op een succesvolle tweede editie van de Studiedag pedagogisch medewerker op donderdag 17 september. Deze dag vond plaats op de landelijke Dag van de pedagogisch medewerker.

Vanwege de coronamaatregelen vond een gedeelte van het programma plaats op de eigen locatie. Iedereen ging aan de slag met een RVKO-versie van het spel ‘Kletspot’ waarmee het afgelopen schooljaar werd geëvalueerd en actiepunten voor het aankomende schooljaar werden geformuleerd.

In Hal4 aan de Maas vond een gezamenlijke lezing plaats van Atelier in een koffer. Ook namen de ruim 90 deelnemers in groepjes deel aan de workshops ‘Meldcode kindermishandeling’ en ‘Temperamentvolle kinderen’.

De pedagogisch medewerkers reageerden positief op de gehouden dag waarop zij ook, coronaproof, kennis konden maken met collega’s en ervaringen konden delen. Op naar de derde editie in 2021!


Media
  • Goodybag
  • Samen ontdekken en beleven
  • Studiedag pedagogisch medewerker
  • Veel aandacht voor de sprekers
  • Workshop temperamentvolle kinderen
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work