RVKO heeft hoog percentage leerkrachten LB

Er was de afgelopen dagen veel commotie rondom het bericht dat veel basisschoolleerkrachten nog in een te lage loonschaal zouden zitten. Bij de RVKO is die situatie gelukkig anders, maar toch willen wij benadrukken dat we ons niet herkennen in het beeld dat de media schetsen. Bovendien leidt deze discussie af van het echte probleem: de hoogte van het basissalaris.

De RVKO heeft een relatief hoog en groeiend percentage leerkrachten LB in dienst. Ons personeelsbeleid is erop gericht om iedereen binnen de organisatie in staat te stellen zich verder te ontwikkelen – en dus ook meer te verdienen. Er worden zelfs extra taaltrainingen aangeboden om voor LB in aanmerking te komen.

36% LB en stijgend
Ook worden medewerkers uitgenodigd om intern te solliciteren wanneer ze voldoen aan de competenties van functies uit hogere salarisschalen. Het percentage leerkrachten LB binnen de RVKO is momenteel 36% (tegenover 26,7% landelijk). Naar verwachting stijgt dit percentage met ingang van het nieuwe schooljaar tot boven de 40%.

Juiste informatie
‘De reden dat we nu nog niet op 40% leerkrachten LB zitten’, aldus stafmanager HR Jakolien Kraeima, ‘is dat leerkrachten LB ook vaak weer doorstromen naar bijvoorbeeld LC-functies of managementfuncties. Een LB-functie wordt bovendien niet door iedere leraar als aantrekkelijk gezien, omdat het salaris pas op langere termijn substantieel hoger wordt. Maar we werken hier dus wel keihard aan.’

Functiemix is geen salarismaatregel
Het is wel belangrijk dat de salarisdiscussie op basis van de juiste informatie wordt gevoerd. Volgens de RVKO zijn de verschillende salarisschalen LA, LB en LC (de zogeheten functiemix) niet bedoeld om het tekortschietende algemeen basissalaris (LA) te verbeteren. Daarom steunt de RVKO nog steeds de algemene eis van de leerkrachten voor een hoger salaris voor basisschoolleerkrachten.

Kwaliteit moet voorop staan
Het opschalen van leerkrachten uit oogpunt van salarisverhogingen doet volgens ons afbreuk aan het imago van het vak én de kwaliteit van het onderwijs. De functiemix is een kwaliteitskeurmerk, bedoeld om meer carrièreperspectief en waardering te bieden aan leraren die boven het niveau van vakbekwaam leerkracht uitstijgen. En daar staat de RVKO vierkant achter!
Media
  • t_RVKO
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work