RVKO tekent manifest tegen huidige lerarenregister

Het College van Bestuur (CVB) van de RVKO heeft het manifest ondertekend tegen het lerarenregister in de nu voorgestelde vorm. 

Het principe van een lerarenregister vindt het CvB een goed initiatief. Maar de huidige vorm, die is opgelegd vanuit de overheid, doet geen recht aan de eigen regie van de leraren om zich verder te professionaliseren. Daarbij kost het registreren onevenredig veel tijd. Bovendien richt het register zich eenzijdig op formele leersituaties, terwijl er nauwelijks plaats is voor informeel en werkend leren binnen een lerende organisatie. Dit verstoort de professionele cultuur waaraan de RVKO werkt.

Door het manifest te tekenen geeft het CvB aan dat het schoolbestuur niet zal meewerken aan de invoering van het lerarenregister zoals het er nu uitziet. De RVKO zal de gevraagde personeelsgegevens dan ook niet bij DUO aanleveren. Of een leerkracht zelf zijn gegevens wél wil registreren, is uiteraard haar of zijn eigen professionele afweging.
Media
  • leerkracht
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work