Vertrouwen
Verbondenheid
Zorg
Hoop
Verwondering
Respect
Gerechtigheid
De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een zich steeds vernieuwende katholieke traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder. 
Dat gebeurt vanuit de zeven kernwaarden van de RVKO: vertrouwen, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect en gerechtigheid.

UITGELICHT

Pianospel zorgt voor kippenvelmoment
In december verzorgden de leerlingen op de AZC-school Beverwaard in Rotterdam-Zuid een prachtig optreden. Een Syrisch meisje, Dina, speelde op de piano die kort tevoren was geschonken door een vriendelijke Rotterdamse dame. 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work