Jenaplan VO
Leren ontstaat in verbinding en vanuit verwondering. Binnen onze leef-werkgemeenschap bereiden wij jongeren voor op het leven waarin zij van betekenis zijn voor zichzelf, de ander en de omgeving. De RVKO vindt een goede doorstroom vanuit een Jenaplan basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO) belangrijk. Wil je direct dit initiatief steunen of nog wat meer informatie, klik dan op de knop!WOW VO
We streven ernaar om kinderen voor zichzelf, de ander en de wereld te kunnen laten zorgen. In ons vrije, maar niet vrijblijvende onderwijs behandelen we kinderen ongelijk om gelijke kansen te creëren. De RVKO vindt een goede doorstroom vanuit de WOW-basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO) belangrijk. Wil je direct dit initiatief steunen of nog wat meer informatie, klik dan op de knop!


 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work