Kindermishandeling bespreekbaar via theater

In de Week tegen Kindermishandeling bood de gemeente Rotterdam verschillende activiteiten aan scholen. Voor de eerste keer deden ook de kinderen van groep 7 van de Maria Basisschool in Rotterdam-Delfshaven mee.  

Interne begeleider Liesbeth Tak: ‘Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 kinderen te maken krijgt met kindermishandeling. Theoretisch gezien zitten dus in elke klas zo’n 6 kinderen bij wie iets zou kunnen spelen. Toch horen leerkrachten er vaak niets van terug. Daarom willen wij de kinderen bewustmaken van dit onderwerp en ze de ruimte te geven om daarover met een vertrouwd persoon in gesprek te gaan. Kinderen praten hier normaal niet makkelijk over.’ 

De school koos voor de theatervoorstelling STUK van Confro Theater. Deze interactieve methodiek maakt situaties voor kinderen herkenbaar. De vaardigheden op het gebied van weerbaarheid en zelfvertrouwen, die de kinderen hebben aangeleerd bij de weerbaarheidstraining Rots & Water, sluiten daar goed bij aan. Daardoor ontstond er ook direct een veilige sfeer in de groep. 

De kinderen vonden het in het begin heel spannend om over dit onderwerp te praten. Maar tijdens het napraten over het toneelstuk beseften ze ook dat dit wél een serieus probleem is. 
Media
  • De aangeleerde vaardigheden kwamen goed van pas
  • De kinderen vonden het in het begin wel spannend
  • Deze interactieve methodiek maakt situaties voor kinderen herkenbaar
  • Een veilige sfeer in de groep
  • Theatervoorstelling STUK van Confro Theater
  • Een serieus probleem
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work